לוחות שנה ויומנים

גם בלוחות שנה ויומנים ביחד נמצא תוכן מוסף לפי החלטת יצרן הלוחות שנה ויומנים כגון: בירות העולם, נשיאי ישראל, אלפון טלפונים, ועמודים ריקים לקשקושים או להערות והארות חשובים.

שילוב יומן עם לוח שנה-

בעולם של היום קיים שילוב של לוחות שנה ויומנים כאחד. כל אחד בימינו זקוק ליומן אשר יסייע לו בהתנהלות היומיומית שבה הוא חי, כך יוכל לעמוד בזמנים, לדעת מה מתוכנן לו באחרית הימים וכיצד להתכונן לדבר הנדרש. לוחות שנה ויומנים עוזרים לנו לדעת איך להתנהל גם בימים מיוחדים בשנה כגון: חגים מועדים שבתות וכד', כאשר הלוח שנה העברי והלועזי נמצאים כאחד ביומן, הדבר יקל עלינו לדעת מה קורה סביבנו אפילו שהדבר אינו נוגע אלינו. המיוחד בלוחות שנה ויומנים שתוכן הדברים הנמצאים שם רחב יותר, קיים מערכת שעות, ניתן לכתוב בכל יומן פרטים אישיים של בעל היומן.

ההבדל בין לוח שנה ליומן-

 קיים הבדל בין הלוח שנה הרגיל לבין יומן, בדרך כלל בכל יומן קיים בתוכו לוח שנה, היומן הינו הרחבה של הלוח שנה הרגיל, כמו כן כל יום הנמצא בלוח שנה קיים גם ביומן אך ביומן ניתן לכתוב הארות ותוספות אודות אותו יום. גם בלוחות שנה ויומנים ביחד נמצא תוכן מוסף לפי החלטת יצרן הלוחות שנה ויומנים כגון: בירות העולם, נשיאי ישראל, אלפון טלפונים, ועמודים ריקים לקשקושים או להערות והארות חשובים.
לוחות שנה ויומנים הינם דבר אישי ופרטי אשר בקביעות נמצא עם האדם  לעומת זאת לוח שנה רגיל הינו דבר ציבורי המאפשר שימוש לכל אחד לפי צורכו .